ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН БЮЛЕТИН - Цветояд

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН БЮЛЕТИН - Цветояд

2016-4-5
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН БЮЛЕТИН - Цветояд

 

Описание

Възрастното има продълговато тяло с правоъгълна форма, черен или тъмно зелен цвят, с метален блясък по гърба. Ларвите са олигоподи и при пълно развитие достигат до дължина 4 мм, сиво-бял цвят, много сплескани, с кафяви глава и крака.

 

Биология

Рапичният цветояд (Meligethes aeneus) развива едно поколение на година (понякога две поколения). Възрастните зимуват в повърхностния слой на почвата, на 3-4 см дълбочина или под листата, обикновено в горските пояси и пасищата край блоковете. Появяват се през април, когато дневната температура достигне 10 - 11° C и се храни с цветовете на тревисти и дървесни видове.

 

Когато температурата достигне до 15° C, бръмбърът лети по рапицата. Женската снася яйца (до 300 на брой) в основата на цветните пъпки, по тичинките или плодника (по 1-2 яйца/пъпка). След 10 дни се появяват ларвите, техният стадий трае 3-4 седмици, след което слизат в почвата на 2-4 см, където каквидират. Второто поколение възрастни се появява през юни, а в края на юли навлиза в период на забавяне на жизнените функции и се оттеглят за зимуване.

 

 

Повреди

Бръмбърът напада различни кръстоцветни видове (културни видове и плевели) и е опасен през всички стадии на развитие. Както ларвите, така и възрастните консумират цветните части и прашеца на растението, като ги изгризват. При силно нападение, върху една пъпка могат да се открият 10-15 ларви.

 

Превенция и борба

Като превантивни мерки отбелязваме спазването на правилен сеитбооборот, унищожаването на растителните остатъци, дълбоката оран, спазването на времето за сеитба.

 

Могат да се извършват химически третирания с регистрирани за целта инсектициди.

 

Икономическият праг на вредност е 1 възрастен/растение в стадий D на развитие на цветната пъпка и 2-3 възрастни/растение в стадий E (отделяне на цветните пъпки).

 

Препоръчва се извършване на третиране със системен и/или контактен инсектицид.

 

Вземете мерки, които се налагат за опазване на околната среда.

 

Спазвайте стриктно правилата за работа с продукти за растителна защита, за безопасността на труда, за опазване на пчелите и на животните.