ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН БЮЛЕТИН - Сив царевичен хоботник

2016-5-2

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН БЮЛЕТИН

Климатичните условия през последните дни са благоприятни за появата на вредителя:

 

Сив царевичен хоботник - (Tanymecus ditalicollis)

 

Описание

Цветът на тялото е кафяво-сив, по-светъл на корема и е с дължина между 6,5 и 8 мм. Талията на женските е по-голяма от талията на мъжките. Възрастният има овално-издължена форма.  Ларвата е без крака, а при съзряване достига 8-9 мм, ярък цвят, с жълтеникави власинки. Какавидата е бяла на цвят и с дължина 5-9 мм.

 

Биология

Вид с едно поколение годишно, зимува като възрастно в почвата, на дълбочина 40-60 см. При температура на почвата от 4ºC , насекомите напускат местата на зимуване, като се отправят към повърхностния слой на почвата, където чакат до достигане на температури над 9˚C , когато излизат на повърхността, където се хранят с различни диви растения, особенно репей.

 

 

Повреди

Когато растенията са в стадий V2-V3, изгризват растението от кореновата шийка, увреждайки масово културата, проблем, който налага презасяване на засегнатите площи. В по-напреднали фази на културата, насекомото напада само листата странично, като прави стъпаловидни повреди.

Всеяден вредител, хранещ се с разнообразна храна, който става много труден за контролиране в отсъствието на препарати за третиране на семената. Крайните щети могат да бъдат тотални, в зависимост от степента на нападението. Напада както царевицата, така и други диви и култивирани видове, като: слънчоглед, захарно цвекло, сорго, соя, люцерна, пшеница или ечемик. Не предпочита  грахов посев.

Начини за контрол

Най-ефикасният и сигурен начин за контрол и борба с вредителя е чрез третирането на семената с позволени от закона продукти за РЗ.

Унищожаването на плевелите намалява продължителността на живот на възрастните и на тяхната плодовитост, които вече не разполагат с храна, достъпна през периода на запролетяване до поникването на царевицата.

 

Борбата се извършва чрез третиране на семената, унищожаване на плевелите, както и чрез употребата на инесктициди, но в период на вегетация, стадий V1-V3.

 

Оптимален период на третиране:  При откриване на нападението - P.E.D. : 5 екземпляра / м2

Препоръчва се прилагане на системен или контактен инсектицид, регистриран за целта.

Да се предприемат необходимите мерки за опазване на околната среда.
Спазвайте стриктно правилата за работа с продуктите за растителна защита, тези за безопасност на труда, опазване на пчелите и животните.