Acceleron

Подобрена защита за Вашите уникални полета

ПО-ДОБРО ПОНИКВАНЕ С ПОКРИТИЕ НА ДВА ФРОНТА

Създайте и осигурете потенциала си за добив преди зимата

Добивният потенциал на растенията се формира преди зимата. Hападение от болести в началото на вегетацията, както и други стресови фактори, могат да поставят добивния потенциал в риск. Осигурете защита с Acceleron® Seed Applied Solutions за Вашите хибриди зимна маслодайна рапица от DEKALB®. Те осигуряват убедително покритие на нуждите на Вашите растения, за да станат те по-силни и да се изправят пред предизвикателствата от самото начало.

Фунгицид за биоконтрол

Когато Bacillus amyloliquefaciens (BA) колонизира зимната маслодайна рапица, се образува плътен защитен биофилм около корените.

 

Развиващите се колонии от BA са способни да се движат заедно с растящите корени.

 

Спорите на BA произвеждат антигъбни съединения, които причиняват зона на изключване, където болестите не могат да се развиват и спорите на патогените не могат да покълнат.

  • Понижава заразата от Фома и болести причиняващи загниване (освен Pythiaceae)
  • Понижава повредите, причинени от рапична стъблена бълха


*Източник: BASF, 12 полски опита, 2012-2014, Европа

**Източник: BASF, 23 полски опита. BBCH 16-19, 2013-2015, Европа, при ниско до средно нападение от вредители


Биостимулант

Penicillium bilaiae (P. bi.) прекъсва връзката между фосфатите (P) и минералите (Ca), като прави фосфора достъпен за растенията.

Подобрена достъпност на фосфати за по-висок добивен потенциал

До 90% oт приложените фосфорни торове остават неусвоени в годината на прилагане и остават свързани в почвата, което ги прави недостъпни за растенията (приблизително 25% остават недостъпни). За да увеличите Вашия добивен потенциал, от решаващо значение е фосфатите да се използват най-ефективно. Acceleron® Seed Applied Solutions съдържат естествено срещащите се почвени гъби Penicillium bilaiae, които освобождават фосфатите, свързани в почвата, като ги правят по-достъпни за растенията.

 

1.6% увеличаване на добивите*

( WIN RATE: 66% )

 
Резултати от опити с Ризотрон
 

*Източник: Базирани средно на 82 регулаторни опита, заложени в Европа през 2017-2019 г.
**Източник: Базирани средно на 10 вътрешни ризотронни опита, Hetterich, Ноември 2018 г.


ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО СЕМЕНА, ТРЕТИРАНИ С ПЕСТИЦИДИ, КАТО ЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕСТИЦИДИ, ОПОМЕНАТИ В ЛИСТОВКАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА. ТЯ Е ПРИКРЕПЕНА КЪМ ТОРБАТА СЪС СЕМЕНАТА.

 

Индивидуалните резултати могат да варират, а развитието на растенията може да е различно спрямо мястото и през отделните години. Този резултат може да не е показателен за финалните резултати, тъй като местните условия на отглеждане, почвата и времето могат да варират. Земеделските стопани трябва да оценяват данните от множество локации и през различните години, ако е възможно.

 

Цялата информация, комуникация, предположение или съвет що се отнася до: композиция, качеството на собствеността, хибриди, характеристики на хибрида, устойчивости или време на зреене, метеорологична обстановка: (1) съдържащи се в тази брошура или други описателни публикации; или (2) отговаря на конкретно запитване или е съобщена по друг начин от Bayer или от неговите служители или агенти; е: (a) сигурна, и (b) предназначена за общо използване, като само варирането в условията на отглеждане, климатичните условия и управленските решения могат да я направят неточна; (c) не представлява представителна и не трябва да се счита за такава; (d) не е свързана с Bayer нито е част от договора, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.

 

Acceleron® и DEKALB® са регистрирани търговски марки на Bayer Group. Всички останали търговски марки са собственост на други субекти. © 2019 Bayer Group. Всички права запазени.