Acceleron

Подобрена защита за Вашите уникални полета

ПО-ДОБРО ПОНИКВАНЕ С ПОКРИТИЕ НА ДВА ФРОНТА

Създайте и осигурете потенциала си за добив преди зимата

Добивният потенциал на растенията се формира преди зимата. Hападение от болести в началото на вегетацията, както и други стресови фактори, могат да поставят добивния потенциал в риск. Осигурете защита с Acceleron® Seed Applied Solutions за Вашите хибриди зимна маслодайна рапица от DEKALB®. Те осигуряват убедително покритие на нуждите на Вашите растения, за да станат те по-силни и да се изправят пред предизвикателствата от самото начало.

Фунгицид

Две активни вещества за изключителен контрол на ключовите ранни заболявания, проявяващи се при рапичните култури.

 

Подобрява поникването на културата*

 

Подобрен контрол срещу:

 

  • Фома (Phoma)
  • Алтернария (Alternaria)
  • Кореново гниене (Rhizoctonia)

*спрямо нетретирани семена (28 полеви опита)


Инсектицид

Контролира основните вредители като рапичната стъблена бълха, листните бълхи, зелевата коренова муха (ранни коренови повреди).

 

Новата активна съставка на BUTEO® start, флупирадифурон (FPF), принадлежи към химичния клас на бутенолидите на Bayer CropScience, като има добър екотоксикологичен профил и се отличава с безопасността си към пчелите.

 

Създаването на Flupyradifurone (FPF) е вдъхновено от природното съединение стемофолин (Stemofoline). Стемофолоинът е изолиран от лечебното растение Stemona japonica, което расте главно в Югоизточна Азия.

 

  • Ново активновещество, вдъхновено от природата
  • Добър екотоксикологичен профил и безопасност за пчелите
  • Ефикасен срещу ключови неприятели в рапицата
  • Защитава културата от ранно нападение на земните бълхи
  • Системна защита до 4 седмици
  • Безопасен за семена останали от предходната година
  • Няма кръстосана устойчивост на пиретроиди или CNI продукти

Вижте повече за Бутео® Старт
като сканирате кода


ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО СЕМЕНА, ТРЕТИРАНИ С ПЕСТИЦИДИ, КАТО ЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕСТИЦИДИ, ОПОМЕНАТИ В ЛИСТОВКАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА. ТЯ Е ПРИКРЕПЕНА КЪМ ТОРБАТА СЪС СЕМЕНАТА.

 

Индивидуалните резултати могат да варират, а развитието на растенията може да е различно спрямо мястото и през отделните години. Този резултат може да не е показателен за финалните резултати, тъй като местните условия на отглеждане, почвата и времето могат да варират. Земеделските стопани трябва да оценяват данните от множество локации и през различните години, ако е възможно.

 

Цялата информация, комуникация, предположение или съвет що се отнася до: композиция, качеството на собствеността, хибриди, характеристики на хибрида, устойчивости или време на зреене, метеорологична обстановка: (1) съдържащи се в тази брошура или други описателни публикации; или (2) отговаря на конкретно запитване или е съобщена по друг начин от Bayer или от неговите служители или агенти; е: (a) сигурна, и (b) предназначена за общо използване, като само варирането в условията на отглеждане, климатичните условия и управленските решения могат да я направят неточна; (c) не представлява представителна и не трябва да се счита за такава; (d) не е свързана с Bayer нито е част от договора, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.

 

Acceleron® и DEKALB® са регистрирани търговски марки на Bayer Group. Всички останали търговски марки са собственост на други субекти. ® 2020 Bayer Group. Всички права запазени.