mainImage
DK Хъдсън | РАНЕН
Характеристики
 • Ранен хибрид
 • Толерантен на раси синя китка от А до F ++
 • Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
 • Потенциал за масленост 48%-49%
Предимства
 • Нова генетика, толерантна към мана
 • Бърз първоначален старт
 • Висок добивен потенциал
 • Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
 • Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
 • Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
 • Подравнени растения - лесна жътва
Препоръчителна гъстота
 • При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
 • При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000
Добиви - слънчоглед