mainImage
DK 1018 | СРЕДНО РАНЕН
Характеристики
 • Средно ранен хибрид
 • Средно-високо растение
 • Висок добивен потенциал
 • Толерантен на раси синя китка от А до G
 • Толерантност към основните болести по културата
 • Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
 • Потенциал за масленост 46%-50%
Предимства
 • Високи добиви, независимо от средата на отглеждане
 • Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
 • Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
 • Толерантност към полягане и пречупване на стъблото
 • Подравнени растения - лесна жътва
Препоръчителна гъстота
 • При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
 • При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000
Добиви - слънчоглед