mainImage
ДК ИМУВ CL ЗРЯЛОСТ - РАННА
ЦЪФТЕЖ - РАНЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Ранна
Цъфтеж Ранен
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Clearfield хибрид
Clearfield
Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 30-40 растения/m2.
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.