mainImage
ДК ИМОРТЪЛ CL ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОРАННА
ЦЪФТЕЖ - СРЕДНОРАНЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Средноранна
Цъфтеж Средноранен
Височина на растенията Високи
Здравина на стъблото Добра
Маслено съдържание Добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Отлична
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Clearfield хибрид
Clearfield
Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.

Толерантност към жълта вироза
Толерантност на жълта вироза
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Препоръки
  • Гъстота на сеитба: 30-40 растения/m2.
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.