mainImage
ДК ИМАРЕТ CL ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОРАННА
ЦЪФТЕЖ - СРЕДНОРАНЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Средноранна
Цъфтеж Средноранен
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Много добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Отлична
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Clearfield хибрид
Clearfield
Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 25-40 растения/m2.
  • Реагира много добре при отглеждане на всички почвени типове без изключения. Може да се засява късно, благодарение на бързото си развитие през есента.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.