mainImage
ДК ЕКСТРЕМУС ЗРЯЛОСТ - РАННА
ЦЪФТЕЖ - РАНЕН
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Ранна
Цъфтеж Ранен
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Много добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Препоръки
  • Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.
  • Препоръчителна е употреба на растежни регулатори през есента, особено при ранна сеитба.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.