mainImage
ДК ЕКСТАЙМ ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОРАННА
ЦЪФТЕЖ - СРЕДНОРАНЕН
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Средноранна
Цъфтеж Средноранен
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Отлична
Маслено съдържание Добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Отлична
Основни предимства
Препоръки
  • Гъстота на сеитба: 35-40 растения/m2.
  • Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.