mainImage
ДК ЕКСПОУЗ ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОКЪСНА
ЦЪФТЕЖ - СРЕДНОКЪСЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Среднокъсна
Цъфтеж Среднокъсен
Височина на растенията Високи
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Много добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Добра
Основни предимства
Толерантност към жълта вироза
Толерантност на жълта вироза
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 30-40 растения/m2.
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.