mainImage
ДК ЕКСПЕКТЕЙШЪН ЗРЯЛОСТ - РАННА
ЦЪФТЕЖ - РАНЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Ранна
Цъфтеж Ранен
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Много добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Отлична
Основни предимства
Толерантност към жълта вироза
Толерантност на жълта вироза
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Ефективно усвояване на азота
Ефективно усвояване на азота
Оптимизирането на вложенията е от ключово значение за фермерите. Хибридите DEKALB® достигат своя максимален добивен потенциал без значение дали количествата азот в почвата са оптимални или ограничени.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 35-45 растения/m2.
  • Висок добив, дори когато съдържанието на азот в почвата е ограничено (в случаите, когато употребата на торове е забранена от закона или в резултат на метеорологичните условия).
  • Давайки тази характеристика, ние не препоръчваме намаляване на торовата норма за хектар.
  • Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.