mainImage
ДК ЕКСБЪРИ ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОРАННА
ЦЪФТЕЖ - СРЕДНОРАННА
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Средноранна
Цъфтеж Средноранна
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Много добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Толерантност към жълта вироза
Толерантност на жълта вироза
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Ефективно усвояване на азота
Ефективно усвояване на азота
Оптимизирането на вложенията е от ключово значение за фермерите. Хибридите DEKALB® достигат своя максимален добивен потенциал без значение дали количествата азот в почвата са оптимални или ограничени.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 30-45 растения/m2.
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.