mainImage
ДК ЕКСАЙТЕД ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОРАННА
ЦЪФТЕЖ - СРЕДНОРАНЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Средноранна
Цъфтеж Средноранен
Височина на растенията Средно високи
Здравина на стъблото Добра
Маслено съдържание Много добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Толерантност към жълта вироза
Толерантност на жълта вироза
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Ефективно усвояване на азота
Ефективно усвояване на азота
Оптимизирането на вложенията е от ключово значение за фермерите. Хибридите DEKALB® достигат своя максимален добивен потенциал без значение дали количествата азот в почвата са оптимални или ограничени.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.