mainImage
DKC5911 | КЪСЕН | ФАО 590 | Нов продукт
Характеристики
РАНЕН
ФАО 590
Относителна зрялост 109
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Късен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Добро
Адаптивност към условията на средата Добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Много добър агрономически пакет
Ранен цъфтеж
Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.

Много добро съчетание на агрономически качества
Много добро съчетание на агрономически качества Много добро съчетание на агрономически качества
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

Препоръки
  • Подходящ за отглеждане при поливни услодия.
  • Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
  • Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж.