mainImage
DKC5810 | СРЕДНОРАНЕН | ФАО 580 | Нов продукт
Характеристики
СРЕДНОРАНЕН
ФАО 580
Относителна зрялост 108
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Средноранен
Бързо първоначално развитие Добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Много добро съчетание на агрономически качества
Много добро съчетание на агрономически качества Много добро съчетание на агрономически качества
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

Препоръки
  • Подходящ за всички среди на отглеждане.
  • Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.