mainImage
DKC5206 | Среднокъсен | ФАО 470 | Нов продукт
Характеристики
СРЕДНОРАНЕН
ФАО 470
Относителна зрялост 102
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Средноранен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Добра
Влагоотдаване от зърното Много добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Препоръки
  • Подходящ за всички среди на отглеждане.