mainImage
DKC5110 | СРЕДНОКЪСЕН | ФАО 470 | Нов продукт
logo-image
Характеристики
СРЕДНОКЪСЕН
ФАО 470
Относителна зрялост 101
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Късен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Препоръки
  • Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж.
  • Препоръчва се отглеждане при средно и високо интензивна среда.
  • Хибрид, който може да се засее рано.
Препоръчителна гъстота в зависимост от производствената среда*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна
норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават
добивния потенциал на отглежданите хибриди

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 кг/дка)

6500 - 6700

растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 кг/дка)

7300 - 7600

растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 кг/дка)

7700 - 8000

растения/дка