mainImage
DKC5092 | СРЕДНОКЪСЕН | ФАО 430
filter-image
Характеристики
СРЕДНОКЪСЕН
ФАО 430
Относителна зрялост 99
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Ранен
Бързо първоначално развитие Отлично
Толерантност към засушаване и суховеи Отлична
Адаптивност към условията на средата Отлична
Влагоотдаване от зърното Отлично
Толерантност към полягане при узряване Отлична
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Ранен цъфтеж
Ранен цъфтеж
По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

Препоръки
  • Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
  • Препоръчва се отглеждане при средно и високо интензивна среда.
  • Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.