mainImage
DKC5016 | СРЕДНОКЪСЕН | ФАО 430 | Нов продукт
filter-image
Характеристики
СРЕДНОКЪСЕН
ФАО 430
Относителна зрялост 100
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Средноранен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Много добър агрономически пакет
Ранен цъфтеж
Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.

Препоръки
  • Препоръчително е да се отглежда при средно и високоинтензивна среда.
  • Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
  • За максимални добиви използвайте високите посевни норми.