mainImage
DKC4908 | СРЕДНОРАНЕН | ФАО 380 | Нов продукт
Характеристики
СРЕДНОРАНЕН
ФАО 380
Относителна зрялост 99
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Ранен
Бързо първоначално развитие Добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Много добро съчетание на агрономически качества
Много добро съчетание на агрономически качества Много добро съчетание на агрономически качества
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

Високо качество на зърното
Високо качество на зърното
Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.

Препоръки
  • Препоръчително е да се отглежда при слабо и средно интензивна среда.
  • Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
  • За максимални добиви използвайте високите посевни норми.