mainImage
DKC4712 | СРЕДНОРАНЕН | ФАО 360 | Нов продукт
Характеристики
СРЕДНОРАНЕН
ФАО 360
Относителна зрялост 97
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Ранен
Бързо първоначално развитие Отлично
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Много добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Ранен цъфтеж
Ранен цъфтеж
По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

Препоръки
  • Препоръчително е да се отглежда при слабо и средно интензивна среда.
  • Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна
норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават
добивния потенциал на отглежданите хибриди

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 кг/дка)

6500

растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 кг/дка)

6600 - 6800

растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 кг/дка)

6900 - 7500

растения/дка