mainImage
DKC4611 | СРЕДНОРАНЕН | ФАО 380 | Нов продукт
logo-image
filter-image
Характеристики
СРЕДНОРАНЕН
ФАО 380
Относителна зрялост 96
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Среднокъсен
Бързо първоначално развитие Добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Фитосанитарно качество на зърното
Фитосанитарно качество на зърното
Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

Много добро съчетание на агрономически качества
Много добро съчетание на агрономически качества Много добро съчетание на агрономически качества
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

Високо качество на зърното
Високо качество на зърното
Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.

Препоръки
  • Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.
  • Подходящ за отглеждане при слабо и средно интензивна среда.
Препоръчителна гъстота в зависимост от производствената среда*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна
норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават
добивния потенциал на отглежданите хибриди

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 кг/дка)

6800 - 7400

растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 кг/дка)

7500 - 8300

растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 кг/дка)

8400 - 8600

растения/дка