mainImage
DKC4416 | СРЕДНОРАНЕН | ФАО 330 | Нов продукт
Характеристики
СРЕДНОРАНЕН
ФАО 330
Относителна зрялост 94
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Ранен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Много добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Влагоотдаване от зърното
Влагоотдаване
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Препоръки
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • Подходящ за ранна сеитба.
  • Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.