mainImage
DKC4109 | РАНЕН | ФАО 320 | Нов продукт
filter-image
Характеристики
РАНЕН
ФАО 320
Относителна зрялост 91
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Среднокъсен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Влагоотдаване от зърното
Влагоотдаване
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Подходящ за сгъстяване
Подходящ за сгъстяване
Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

Много добро съчетание на агрономически качества
Много добро съчетание на агрономически качества Много добро съчетание на агрономически качества
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

Препоръки
  • Подходящ за всички среди на отглеждане.
  • Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.