mainImage
DKC4098 | РАНЕН | ФАО 310
filter-image
Характеристики
РАНЕН
ФАО 310
Относителна зрялост 90
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Ранен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Отлична
Адаптивност към условията на средата Отлична
Влагоотдаване от зърното Много добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Отлична
Основни предимства
Влагоотдаване от зърното
Влагоотдаване
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Фитосанитарно качество на зърното
Фитосанитарно качество на зърното
Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

Подходящ за сгъстяване
Подходящ за сгъстяване
Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

Препоръки
  • Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.
  • Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
  • Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.