mainImage
DKC4010 | РАНЕН | ФАО 300
Характеристики
РАНЕН
ФАО 300
Относителна зрялост 90
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Среднокъсен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Добра
Влагоотдаване от зърното Много добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Влагоотдаване от зърното
Влагоотдаване
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Подходящ за сгъстяване
Подходящ за сгъстяване
Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

Препоръки
  • Може да се отглежда като монокултура.
  • Подходящ за всички среди на отглеждане.