mainImage
DKC3972 | РАНЕН | ФАО 300
Характеристики
РАНЕН
ФАО 300
Относителна зрялост 89
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Средноранен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Отлична
Адаптивност към условията на средата Отлична
Влагоотдаване от зърното Много добро
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Много добро съчетание на агрономически качества
Много добро съчетание на агрономически качества Много добро съчетание на агрономически качества
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

Препоръки
  • Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
  • Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.