mainImage
DKC3609 | РАНЕН | ФАО 260 | Нов продукт
Характеристики
РАНЕН
ФАО 260
Относителна зрялост 86
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Късен
Бързо първоначално развитие Добро
Толерантност към засушаване и суховеи Добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Добро
Толерантност към полягане при узряване Много добра
Толерантност към болести по кочаните Много добра
Основни предимства
Влагоотдаване от зърното
Влагоотдаване
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Висок добивен потенциал
Висок
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Препоръки
  • Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.