УВЕЛИЧЕТЕ ДОБИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВАШИТЕ ПОСЕВИ C ACCELERON® - РЕШЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

Хибридите DEKALB® са доказано подходящи за вашите полета.Осигурете им максимален шанс за успех, чрез допълнителна първоначална защита от болести и увеличаване обема на кореновата им система.
 

Acceleron® РЕШЕНИЯ 3А ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА защитава вашите посеви през първите 30 дни от развитието им, както и след това. Acceleгon® съкращава срока за поникване, допринася за изравнеността и общото състояние на посевите.

3асявайки хибрид DEKALB® третиран с Acceleron® с препоръчаната за него посевна норма, вие увеличавате максимално добивния потенциал на посева и си осигурявате спокойствие.

ЗАЩИТЕТЕ И УВЕЛИЧЕТЕ ДОБИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВИТЕ СИ ОТ САМОТО НАЧАЛО

ПО-КАЧЕСТВЕНА СЕИТБА.

ПОДОБРЯВА УСВОЯВАНЕТО НА ВОДА И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЧРЕЗ УВЕЛИЧЕН ОБЕМ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА КОРЕНОВА СИСТЕМА.

ЗАЩИТА СРЕЩУ БОЛЕСТИ - ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА РАСТЕНИЕТО.

Увеличете добивния потенциал на своите посеви с биостимулантното действие от B-360.

ПРЕДСИМБИОТИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

B-360 съдържа LCO молекула, която изпълнява ключова роля в симбиотичните отношения между корените на растението и микоризните гъби.
B-360 действа по два начина:

  1. Изпраща сигнал към растението, което подготвя кореновите клетки за свързване с микоризните гъби.
  2. Стимулира покълването на спорите на микоризните гъби, от които впоследствие се развива хифата.

НАЧАЛО НА МИКОРИЗНАТА СИМБИОЗА

 

Микоризните гъби проникват в клетките на кореновата система на растението, след коета започват процесите на колонизиране и свързване с растителния корен.

УВЕЛИЧЕН ФУНКЦИОНАЛЕН ОБЕМ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА

 

Микоризните гъби проникват в клетките на кореновата система на растението, след коета започват процесите на колонизиране и свързване с растителния корен. Функционалният коренов обем (корените на растението + мрежата от хифи на микоризните гъби) се увеличава, позволявайки на растението да достигне по-дълбоки почвени слоеве, съответно до повече вода и хранителни вещества, недостижими преди това.

 

ВЗЕМЕТЕ СВОЯ ВАУЧЕР ЗА СЕМЕНА DEKALB® ТРЕТИРАНИ С ACCELERON®

Нашата Ваучерна Програма Ви предоставя отстъпката от 20 евро за всяка заявена торба семена Декалб.
За да получите отстъпката, трябва да заявите количествата към избрания от Вас дистрибутор през периода 15.10.2019. - 31.01.2020.
Отстъпката се предоставя от дистрибутора, към който сте направили заявка и който ще достави или е доставил семената Декалб. Моля, винаги проверявайте крайната цена с или без отстъпка по ваучер с Вашия избран дистрибутор.


Вземете Вашия ваучер от: www.cropscience.bayer.bg

НАПРАВЕТЕ НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР ЗА ВСЯКО ЕДНО ОТ ВАШИТЕ ПОЛЕТА

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО СЕМЕНА, ТРЕТИРАНИ С ПЕСТИЦИДИ, КАТО ЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕСТИЦИДИ, ОПОМЕНАТИ В ЛИСТОВКАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА. ТЯ Е ПРИКРЕПЕНА КЪМ ТОРБАТА СЪС СЕМЕНАТА.

 

Индивидуалните резултати могат да варират, а развитието на растенията може да е различно спрямо мястото и през отделните години. Този резултат може да не е показателен за финалните резултати, тъй като местните условия на отглеждане, почвата и времето могат да варират. Земеделските стопани трябва да оценяват данните от множество локации и през различните години, ако е възможно.

 

Цялата информация, комуникация, предположение или съвет що се отнася до: композиция, качеството на собствеността, хибриди, характеристики на хибрида, устойчивости или време на зреене, метеорологична обстановка: (1) съдържащи се в тази брошура или други описателни публикации; или (2) отговаря на конкретно запитване или е съобщена по друг начин от Bayer или от неговите служители или агенти; е: (a) сигурна, и (b) предназначена за общо използване, като само варирането в условията на отглеждане, климатичните условия и управленските решения могат да я направят неточна; (c) не представлява представителна и не трябва да се счита за такава; (d) не е свързана с Bayer нито е част от договора, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.

 

Acceleron® и DEKALB® са регистрирани търговски марки на Bayer Group. Всички останали търговски марки са собственост на други субекти. © 2019 Bayer Group. Всички права запазени.