Схема за категории „бисквитки“

Име на бисквитка

Валидност на бисквитката

Описание и цел на бисквитката

LFR_SESSION_STATE_10159
JSESSIONID
COOKIE_SUPPORT
GUEST_LANGUAGE_ID
COMPANY_ID
ID
LFR_SESSION_STATE_{user identifier}
USER_UUID
com.liferay.portlet.polls.model.PollsQuestion

Край на сесията
Край на сесията
1 година
1 година
Край на сесията
Край на сесията
Край на сесията
Край на сесията
7 дени

TТези „бисквитки“ на първа страна са създадени и се четат от системата за управление на съдържанието на уеб сайта DEKALB (content management system, CMS). „Бисквитките“ се използват за идентификация на потребителските сесии, за оторизиране на потребителя, за запомняне на езиковите предпочитанията на потребителя, за поддържане и запазване на информацията за всяко посещение на уеб сайта и осигуряват основната функционалност на сайта.

_ga

2 години Тази постоянна „бисквитка“ на 3-та страна на отдела за анализи на Google се използва за разграничаване на потребителите при събиране на информация за посещенията на страницата. Тази „бисквитка“ ни помага да определим зоните на уеб сайта, които трябва да се подобрят и „бисквитката“ _ga не позволява на Monsanto да идентифицира лично потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.
_gat 10 минути Тази сесийна „бисквитка“ на 3-та страна на отдела за анализи на Google (Google Analytics) се използва за проследяване честотата на заявките към техните сървъри. Тази „бисквитка“ ни помага да идентифицираме зоните от уеб сайта, които трябва да се подобрят и „бисквитката“ _gat не позволява на Монсанто да идентифицира лично потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.

__atuvc
__atuvs

2 години
30 минути

Тези „бисквитки“ __atuvc и _atuvs на 3-ти страни са постоянни „бисквитки“, които се създават и четат от сайта за социално споделяне AddThis, за да е сигурно, че виждате актуализирания брой, ако споделяте страница и се връщате на нея преди нашата кеш памет за споделен брой да се актуализира.

__utmv

2 години

Тези постоянни „бисквитки“ на 3 страни, управлявани от отдела за анализи на Google (Google Analytics) се използват за съхранение на лична променлива информация на ниво посетители и за издаване на справки за трафика на уебсайта.

__utma

2 години

Постоянната „бисквитка“ на 3-та страна, създадена от отдела за анализи на Google (Google Analytics) се използва за различаване на потребителите и сесиите и за издаване на справки за трафика на уебсайта.

__utmb

30 минути

Постоянната „бисквитка“ на 3-та страна, създадена от отдела за анализи на Google (Goole Analytics) се използва за определяне на нови сесии/посещения и за издаване на справки за трафика на уебсайта.

__utmc

Край на сесията

„Бисквитката“ за сесия на 3-та страна, създадена от отдела за анализи на Google (Google Analytics) е конфигурирана да си взаимодейства с urchin.js. Преди това тази „бисквитка“ е действала с „бисквитката“ __utmb, за да се определи дали потребителят е в нова сесия или посещение.

__utmt

10 минути

Постоянната „бисквитка“ на 3-та страна, създадена от отдела за анализи на Google се използва за обработка на заявките на потребителите и за издаване на справки за трафика на уебсайта.

__utmz

6 месеца

Постоянната „бисквитка“ на 3-та страна, създадена от отдела за анализи на Google се използва да съхрани източника на трафика или кампанията, която обяснява как потребителят е стигнал до сайта.

incap_ses_{#}
visid_incap_{#}

Край на сесията
1 година

Тези „бисквитки“ на 1ва страна - сесийни и постоянни се задават от услуга на трета страна за филтриране на зловредни заявки.

bt
di2
dt
loc
uit
uvc
uid
um
B
ANON_ID
_cc_cc
_cc_aud
_cc_dc
_cc_id

2 години
години
1 месец
Край на сесията
1 дни
2 години
2 години
2 години
2 години
3 месеца
9 месеца
9 месеца
9 месеца
9 месеца

Тези „бисквитки“ на 3-ти страни - постоянни и сесийни - се създават от сайта за социално споделяне AddThis. AddThis събира известна информация, като от коя уеб страница идвате, кой браузър използвате и вашето общо географско местоположение. Ако използвате програмата AddThis на уебсайта DEKALB, за да споделяте съдържание, тя ще събере данни за това, какви страници споделяте, кога, къде и как. Дават и уникален идентификатор на вашия уеб браузър. Този идентификатор не казва и не може да каже нищо за вас, това е случайна поредица от цифри и букви, използвани за разграничаване на потребителите един от друг

COOKIES_POLICY_ACCEPTANCE

1 година

Тази „бисквитка“ на 1-ва страна се задава от уебсайта DEKALB за маркиране на Вашето съдържание за използването на „бисквитки“, докато гледате уебсайта DEKALB. Това ще попречи на банера за „бисквитката“ да се появява всеки път, когато посещавате нашия сайт. Тази „бисквитка“ не проследява Вашата лична информация.

COOKIES_WEATHER_LOCATION 1 година Тази „бисквитка“ на 1-ва страна се задава от функцията за атмосферното време на уеб сайта DEKALB за съхраняване на ново основно местоположение, когато потребителят смени предпочитанието за местоположение.
#} 10 минути Тази бисквитка на трета страна Google Tag Manager се използва, за да се получи информация за поведението на потребителя и да ни помогне да подобрим съдържанието и функционалностите на нашия уеб сайт. 
Тази бисквитка ни помага да определим зоните на уеб сайта, които трябва да се подобрят, и тази бисквитка не позволява на Monsanto да идентифицира лично потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.