mainImage
ДК ИМПРИНТ CL ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОКЪСНА
ЦЪФТЕЖ - КЪСЕН
logo-image
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Среднокъсна
Цъфтеж Късен
Височина на растенията Средно високи
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Clearfield хибрид
Clearfield
Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.

Препоръки
  • Гъстота на сеитба: 30-40 растения/m2.
  • Препоръчва се за средна и високо-интензивна среда на отглеждане ( >300 кг/дка).
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.