mainImage
ДК ИМПРЕШЪН CL ЗРЯЛОСТ - СРЕДНОКЪСНА
ЦЪФТЕЖ - КЪСЕН
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Среднокъсна
Цъфтеж Късен
Височина на растенията Високи
Здравина на стъблото Отлична
Маслено съдържание Отлично
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Clearfield хибрид
Clearfield
Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.

Препоръки
  • Гъстота на посева: 30-45 растения/m2.
  • Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.