mainImage
ДК ИМПЛЕМЕНТ CL ЗРЯЛОСТ - РАННА
ЦЪФТЕЖ - РАНЕН
Характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрялост Ранна
Цъфтеж Ранен
Височина на растенията Средна
Здравина на стъблото Много добра
Маслено съдържание Добро
Устойчивост на разпукване на шушулките Много добра
Толерантност към ниски температури през зимата Много добра
Основни предимства
Clearfield хибрид
Clearfield
Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.

Препоръки
  • Гъстота на сеитба: 40-45 растения/m2.
  • Реагира много добре на всички почвени типове, без изключения.
  • Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори за оптимален растеж и развитие на растенията.
  • При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.