DKC4670 Средно ранен Забележителна производителност при интензивно отглеждане на хибрида, постигащ удивителни резултати за групата си на зрялост. Препоръчва се на фермери, които прилгат интензивна технология на отглеждане, стремейки се към добивите на късната група хибриди, но с бързината на влагоотдаване на ранната и средно ранната група.
ФАО
420
RM
97
Неполивни
6000-6500
Поливни
7800-8200
HD
HD
Висок добивен потенциал
Висок
Реагира добре на интензивни условия на отглеждане
Реагира
Бърз начален старт
Бърз начален старт
Основни характеристики
• Височина на растенията: високи;
• Височина на залагане на кочана: средна;
• Качество на зърното: много добро;
• Абсолютна маса: добра;
• Цвят на свилата: жълта;
• Цвят на метлицата: светло лилава;
• Позиция на листата: полу-изправени;
• Цъфтеж: средно ранен;
• Стъбло: много добро.
Предимства
•Стабилни добиви, HD хибрид;
• Бърз първоначален старт;
• Толерантен на ранни сеитби и студени почви;
• Бързо отдаване на влагата в края на сезона;
• Stay green ефект.
Период за сеитба: без ограничения.