mainImage
DKC3623 | РАНЕН | ФАО 260
Характеристики
РАНЕН
ФАО 260
Относителна зрялост 86
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип на зърното Конски зъб
Цъфтеж Късен
Бързо първоначално развитие Много добро
Толерантност към засушаване и суховеи Много добра
Адаптивност към условията на средата Много добра
Влагоотдаване от зърното Отлично
Толерантност към полягане при узряване Добра
Толерантност към болести по кочаните Добра
Основни предимства
Влагоотдаване от зърното
Влагоотдаване
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

Стабилност при всички производствени среди
Стабилност
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

Подходящ за ранна сеитба
Подходящ за ранна сеитба
Притежава бързо първоначално развитие.

Препоръки
  • Може да се отглежда при всякакви условия на средата.
  • Подходящ за зърно и силаж.
Препоръчителна гъстота в зависимост от производствената среда*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна
норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават
добивния потенциал на отглежданите хибриди

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 кг/дка)

6500

растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 кг/дка)

6500 - 7200

растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 кг/дка)

7200 - 8200

растения/дка