Централен офис


DEKALB® е регистрирана търговска марка на BAYER GROUP

 

Байер България ЕООД
Адрес: ул. Резбарска № 5, 1510, София, България
ЕИК 121258695
Представлявано от: Екатерина Карпузова, Управител на Байер България ЕООД

 

За технически, регулаторни и маркетингови въпроси се обръщайте на тел: (+359 2) 42 47 217
E-mail: bcs.bulgaria@bayer.com